Συνθετική προσέγγιση του ύφους της Ελληνικής Εθνικής Σχολής μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων έργων.

Χόπλαρος, Σταύρος (2007-07-24)

Διπλωματική εργασία