Το ζήτημα της ιστορικής αυθεντικότητας: η παλαιά μουσική στη σύγχρονη μουσικολογία.

Μαλασιώτη, Αγλαΐα (2011-06-28)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail01.Restless Oblivion.mp3

Thumbnail11 Sonata,BWV 1033 in C - Andante-Presto.mp3


Thumbnail11 Sonata,BWV 1033 in C - Andante-Presto.mp4

ThumbnailBach Flute Sonatas BWV 1033 Bruggen,Bylsma,Leonhardt.mp4