Το μοτέτο στην Αναγέννηση: μελέτη της εξελικτικής πορείας του μουσικού είδους και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων.

Παπαγιαννάκη, Άννα (2009-06-25)

Διπλωματική εργασία