Φερνάντο Σορ (1778 -1839): μία ιστορική και ερμηνευτική προσέγγιση των τραγουδιών του με ιδεολογικό περιεχόμενο.

Ισιδώρα, Αβραάμ (2016-04-24)

Διπλωματική εργασία