Η γυναικεία μουσική δράση στα τρία μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα: 16ος αιώνας ως την Clara Schumann.

Σκουφά, Μαρία (2007-10-17)

Διπλωματική εργασία