Δημοτικά τραγούδια και χορού Ανατολικής Ρωμυλίας: περιοχή Καβακλή.

Πατρώνα, Πασχαλίνα (2002-03-27)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail675A_01.Χριστός γεννιέται.mp3

Thumbnail675A_03.Χριστέ μου σταβρωμένι μου.mp3

Thumbnail675A_04.Κάλαντα για τον αφέντη.mp3

Thumbnail675A_05.Κάλαντα για τους πρωτοστέφανους.mp3

Thumbnail675A_06.Κάλαντα για την κόρη.mp3

Thumbnail675A_07.Αφέντη μου στον οίκο σου.mp3

Thumbnail675A_08.Αέρα μου καλοκαιρνέ.mp3

Thumbnail675A_09.Σιντιάνκα.mp3

Thumbnail675Α_10.Δε σι θαρρούσα θάλασσα.mp3

Thumbnail675Α_11.Πότι δα ναρτ'ς αηγόριμ΄ (2).mp3

Thumbnail675Α_12.Να' ργιουσιν του πουλούδι μ΄.mp3

Thumbnail675Α_13.Για πείτι την κυρούλα μας.mp3

Thumbnail675Α_12.Να' ργιουσιν του πουλούδι μ΄.mp3

Thumbnail675Α_13.Για πείτι την κυρούλα μας.mp3

Thumbnail675Α_14.Σ'αφήνω μάνα μ'.mp3

Thumbnail675Α_15.Παύλιου ντιλγκιρούδι μου.mp3

Thumbnail675Α_16.Τρώτι φίλοι μ' κι πίνιτι.mp3

Thumbnail675Α_17.Τρώτι φίλοι μ' κι πίνιτι.mp3

Thumbnail675Α_18.Κάτου στην μηλιάς τη ρίζα.mp3

Thumbnail675Α_19.Παπαδοπούλα στα βρουνά.mp3

Thumbnail675Α_20.Τρώτι φίλοι μ' κι πίνιτι.mp3

Thumbnail675Α_21.Παλικάρια ίσα-ίσα.mp3

Thumbnail675Α_22.Ρωμιοπούλα.mp3

Thumbnail675Β_01.Ερώδισε η Ανατολή.mp3

Thumbnail675Β_02.Ο Αντρειωμένος.mp3

Thumbnail675Β_03.Μάλιμι μάτσαν τα ούδια.mp3

Thumbnail675Β_04.Λένου.mp3