Οι παραλλαγές Goldberg του J.S.Bach μια ιστορική και αναλυτική μελέτη.

Παπαναστασίου, Σοφία (2008-06-20)

Διπλωματική εργασία