Διερεύνηση χαρακτηριστικών της αντίληψης μικροπαραλλαγών της χροιάς μουσικών ήχων.

Πέτκογλου, Θεανώ (2006-03-22)

Διπλωματική εργασία