Ένα πουλί λέει, ένα πουλί θαλασσινό κι ένα πουλί βουνίσιο.

Χασάπη, Βέτα (τραγούδι) = Chasapi, Veta (singer) (2016-05-25)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics.

Recording, oral