Καλογριοπούλα περπατεί.

Χασάπη, Βέτα (τραγούδι) = Chasapi, Veta (singer)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

Files in this item