Διώξες με βρε μάνα, διώξες με κι έγω θέλω να φύγω.

Γατά, Μαρία (τραγούδι) = Gata, Maria (singer) (2016-06-02)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

Files in this item