Ηχητική αποκατάσταση αναλογικών δίσκων.

Καλογεροπούλου, Δέσποινα (1999-06-21)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail498-01.Caro Nome, αντίγραφο από τον δίσκο βινυλίου.mp3

Thumbnail498-02.Caro Nome, πρώτο στάδιο επεξεργασίας αφαίρεση peaks.mp3

Thumbnail498-03.Caro Nome, δεύτερο στάδιο επεξεργασίας, Broadband Noise Reduction.mp3