Εξελικτικές διαδικασίες στη μελοποίηση του μύθου του Προμηθέα: αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων και αφηγηματικές προσεγγίσείς τους.

Αγγελίδου, Ευδοξία (2005-06-23)

Διπλωματικές εργασίες