Η Έλλη θέλει σκότωμα.

Κουτσογιάννη - Κατίνου, Μερσίνα (τραγούδι) = Koutsoyianni - Katimou, Mersina (singer) (2016-06-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

This song, which obviously originated in Asia Minor, is strophic in composition. Each verse is in the form of a rhyming couplet in fifteen syllable iambic meter, followed by a thirteen syllable refrain in a contrasting trochaic meter. The melody is in two parts: the first, which covers the first line plus the repeat of the second hemistich, is based on the terachord A-B flat-C sharp-C, while the second is based on the low chromatic pentachord.

Files in this item

AGTM_17_H Elli thelei skotwma.mp3