Κάλαντα Πρωτοχρονιάς.

Γαγγλίας, Γαρύφαλλος (τραγούδι) = Gagglias, Garyfallos (singer) (2016-06-09)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

This New Year's carol is strophic in composition. The basic melody is repeated for each iambic heptameter line, but each time with a wealth of ornamentation in a very Byzantine style.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

AGTM_23_Kalanta Prwtoxronias.mp3