Εργοβιογραφία του Μιχαήλ Λαπιδάκη: θεματικός κατάλογος έργων και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών συνθέσεων.

Κεραμάρης, Κανάρης (2003-09-25)

Διπλωματική εργασία