Ποίηση και μουσική στα τραγούδια του Clément Janequin.

Λουκάκη, Ευαγγελία (1995-06-28)

Διπλωματική εργασία