Η επίδραση του tempo κατά τη μουσική ακρόαση: στη φυσική απόκριση, στην ψυχική διάθεση, και στον χρόνο ολοκλήρωσης μιας "εξωμουσικής" δραστηριότητας.

Κωνσταντίνου, Αικατερίνη (2016-06-23)

Διπλωματική εργασία