Η οπερέτα στην Ελλάδα: παραστάσεις οπερέτας και έργα Ελλήνων συνθετών (από τις αρχές του αιώνα ως το 1940).

Καλπακά, Σοφία (1998-12-11)

Διπλωματική εργασία