Τραγούδια, χοροί, ήθη και έθιμα του Βάβδου Χαλκιδικής.

Παπαχρήστου, Ιωάννης (2016-06-23)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1654_01.Μέσα σι τούτουν τουν ουντά-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_02.Κουντουχαμαϊδούλα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_03.Λαζαριάτικα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_04.Γαλατσιανούδα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_05.Του ναύτη η μάνα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_06.Βαβδινή Τρυγόνα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_07.Μέσα σι τούτουν τουν ουντά-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_08.Κουντουχαμαϊδούλα-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_09.Λαζαριάτικα-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_10.Γαλατσιανούδα-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_11.Βαβδινή Τρυγόνα-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_12.Βασιλικός-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_13.Βιργινούδα-MANIOY ΗΧΟΣ.mp3

Thumbnail1654_14.Ζαγκλιβιρνούδα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_15.Αφήνω γειά στουν μαχαλά-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_16.Του πιδούδι μ΄ νάνι νάνι-MANIOY.mp3

Thumbnail1654_17.Αφήνω γειά στην γειτουνιά-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_18.Στέργιους-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_19.Του πιδούδι μ΄ νάνι νάνι-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_20.Πιρπιρούνα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_21.Σήμιρα είνι τ' Αιλιά-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_22.Νταλιανούδα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_23.Γιάννη μ' τα μάταια σου τα λιόμαυρα-ΜΑΝΙΟΥ.mp3

Thumbnail1654_24.Γιάννη μ' τα μάταια σου τα λιόμαυρα-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_25.Νταλιανούδα-ΜΠΙΤΛΗ.mp3

Thumbnail1654_26.Σήμιρα είνι τ' Αιλιά-ΜΠΙΤΛΗ.mp3