Κιθαριστική γραφή και τεχνική στα έργα για κιθάρα του Δημήτρη Φάμπα.

Μαυρομιχάλης, Μιχαήλ (2006-03-20)

Διπλωματική εργασία