Ο εορτασμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου: μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Ποιμενίδου, Μαρίνα (2016-06-24)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1579_01.Πλουσίων δωρεών.mp3

Thumbnail1579_02.Χρεωστικώς εκτελούμεν.mp3

Thumbnail1579_03.Ουκ εξ ανθρώπων.mp3

Thumbnail1579_04.Του ευσεβους Κωνσταντίνου.mp3

Thumbnail1579_05.Νεανικήν άγων την ηλικίαν.mp3

Thumbnail1579_06.Αίνος τω Θεώ.mp3

Thumbnail1579_07.Η εκκλησία σήμερον.mp3

Thumbnail1579_08.Σέλας φαεινότατον.mp3

Thumbnail1579_09.Του σταυρού σου.mp3

Thumbnail1579_10.Ο των ανακτων Άναξ.mp3

Thumbnail1579_21.Εσπερινός (1-5).mp3

Thumbnail1579_11.Εσπερινός (1-5).mp3

Thumbnail1579_12.Εσπερινός (6-9).mp3

Thumbnail1579_13.Εσπερινός (10-14).mp3

Thumbnail1579_14.Εσπερινός (15).mp3

Thumbnail1579_15.Εσπερινός (16-19).mp3

Thumbnail1579_16.Εσπερινός (λόγος του Δεσπότη Θεοκλήτου).mp3

Thumbnail1579_17.Όρθρος (8-18).mp3

Thumbnail1579_18.Όρθρος (19-26).mp3

Thumbnail1579_19.Όρθρος (27-31).mp3

Thumbnail1579_20.Όρθρος (32-36).mp3

Thumbnail1579_21.Θ. Λειτουργία.mp3

Thumbnail1579_1.Κουκιά.mp4

Thumbnail1579_2.Ξεσυρτός.mp4

Thumbnail1579_3.Τσάμικος.mp4

Thumbnail1579_4.Συρτός.mp4

Thumbnail1579_5.Ναστρίτζινι.mp4

Thumbnail1579_6.Ζίγκλο.mp4

Thumbnail1579_7.Ζαβρατένο.mp4

Thumbnail1579_8.Συγκαθιστός.mp4

Thumbnail1579_9.Σαν απόψε τέτοιαν ώρα (γλέντι).mp4

Thumbnail1579_10.Του ψαρά ο γιος (γλέντι).mp4