Σύντονο: έργο για μεγάλη ορχήστρα.

Κεραμάρης, Κανάρης (2008-12-03)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1198-01.Κονσέρτο για 8 εκτελέσεις.mp3

Thumbnail1198-02.Αέναον.mp3

Thumbnail1198-03.6+1 κομμάτια για πιάνιο.mp3

Thumbnail1198-04.Over the sea.mp3

Thumbnail1198-05.Monologos.mp3

Thumbnail1198-06.Sapfo 1.mp3

Thumbnail1198-07.Έργο για βιόλα και πιάνο.mp3

Thumbnail1198_08 Unknown Artist - Track 8.mp3

Thumbnail1198_09 Unknown Artist - Track 9.mp3

Thumbnail1198_10 Unknown Artist - Track 10.mp3

Thumbnail1198_11 Unknown Artist - Track 11.mp3

Thumbnail1198_12 Unknown Artist - Track 12.mp3