Το 3ο κονσέρτο για πιάνο του Bela Bartok: Αναλυτική προσέγγιση της νεοτονικής αρμονίας του έργου και της αλληλεπίδρασής της με τη μορφή.

Ροηλίδη, Άννα (2016-09-14)

Διπλωματική εργασία