Η πρόσληψη των βασικών μουσικών εννοιών μέσω του κλασικού χορού: μελέτη περιπτωσης, Ανώτερη Σχολή χορού - Δημοτική Σχολή Μπαλέτου Λάρισας.

Πετρίδου, Στεφανία - Ναυσικά (2016-09-30)

Διπλωματική εργασία