Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: α) Johannes Burow -Der Antimenesmaler, β) J. D. Beazley -Der Berliner Maler, γ) J. D. Beazley -Der Pan Maler.

Γκιλιοπούλου, Χιονία (2002-09-30)

Διπλωματική εργασία