Τα μουσικά θέματα των αγγείων στα μουσεία Ερμιτάζ και Πούσκιν της Ρωσίας.

Αγγελίδου, Σοφία (2002-09-30)

Διπλωματική εργασία