Η μουσική ζωή της Λάρισας από το 1881 μέχρι το 1909.

Παπαοικονόμου, Στεφανία (1991-06-24)

Διπλωματική εργασία