Πάραδοση και νεωτερισμός στις ιταλικές όπερες του Gioacchino Rossini.

Ψαλτοπούλου, Πελαγία (2009-06-18)

Διπλωματική εργασία