Σονατίνα αρ. 3 για βιολί και πιάνο (1935) του Νίκου Σκαλκώτα: Ανάλυση με άξονα την αλληλεπίδραση της παραδοσιακής μορφής/υφής με τον δωδεκαφθογγισμό.

Μοχάμετ, Νάντια (2016-09-15)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο