Βράδυασει, σκουτίδιασει.

Πλιάκου, Βάγια (τραγούδι) = Pliakou, Vagia (singer)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_42_Vradiase, skoytidiase.mp3