Σηκώνομ΄ ο καημένος

Καλαϊτζή, Μαρία (τραγούδι) = Kalaitzi, Maria (singer) (2016-11-24)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_43_Sikonom o kaimenos.mp3