Πανάθεμα τον αργαλειό.

Κουλουμπή, Ρήνα (τραγούδι) = Kouloumpi, Rina (singer) (2016-11-25)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_46_Panathema ton argaleio.mp3