Ποιός σου 'πε περιστέρι μου.

Γκατζώνης, Στέργιος (τραγούδι) = Gatzοnis, Stergios (singer) (2016-11-29)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_50_Poios sou pe peristera mou.mp3