Όσα κάστρα κι αν πήγα κι αν περπάτησα.

Καλαϊτζή, Μαρία (τραγούδι) = Kalaitzi, Maria (singer) (2016-11-29)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_53_Osa kastra ki an piga.mp3