Σα θέλετε να μάθετε του γυριτζή τα πάθη.

Χασάπη, Βέτα (τραγούδι) = Chasapi, Veta (singer) (2016-11-29)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_55_Sa thelete na mathete.mp3