Κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικοί θεσμοί και μουσική πράξη στην ομάδα κρουστών "Κρούσματα".

Αθανάσιος, Πίσπας - Αλεξανδρής (2016-02-16)

Διπλωματική εργασία