Ο Πέτρος Πελοποννήσιος ως εξηγητής και εξηγημένος: μεταγραφή και ανάλυση επιλεγμένων έργων, παλαιογραφική συγκριτκή μελέτη.

Μπουλούμπα - Στεφανίδου, Ζωή (2016-02-16)

Διπλωματική εργασία