Ανασκόπηση θεωρητικών προσεγγίσεων στην μουσική εκτέλεση. Ανάλυση και ανάλυση ερμηνειών τυο Πρελούδίου op. 23 no. 5 του S. Rachmaninoff.

Σιώπη, Ιωάννα (2017-01-31)

Διπλωματική εργασία