Από τη βυζαντινή παράδοση στην σύγχρονη εποχή: μια συγκριτική μελέτη του "Akathistos Hymn" του Ivan Moody kai του τρίτου μέρους της "Symphonie no.3" του Χρήστου Σαμαρά.

Χουρσούτογλου, Βασιλική (2017-03-23)

Διπλωματική εργασία