Η επίδραση ενός προγράμματος μουσικοκινητικής στη γνωστική, ψυχοκινητική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη παιδιών τριών ετών σε Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης.

Τσιγάρα, Ευτέρπη - Ειρήνη (2017-06-06)

Διπλωματική εργασία