Η χορωδία Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης μέσα από την ιστορία και το έργο της (1967-2017): μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Γρηγοριάδου, Ευδοξία (2017-06-20)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1613_Συνέντευξη Β. Παπακωνσταντίνου_Α.mp4

Thumbnail1613_Συνέντευξη Β. Παπακωνσταντίνου_Β.mp4

Thumbnail1613_01_Χορωδία Αγίας Τριάδας.MP4

Thumbnail1613_02_Χορωδιακό Εργαστήριο ΤΜΣ.MP4

Thumbnail1613_Αρχειακό υλικό Παιδικής Χορωδίας Αγ.Τριάδος Θεσσαλονίκης.mp4