Μεθοδολογία ταξινόμησης, αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης του αρχείου δημοτικής μουσικής.

Τριανταφυλλίδης, Δημήτριος (2017-06-22)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1548_01.Τραγούδι της νύφης (1).mp3

1548_02.Τραγούδι της νύφης (2).mp3

1548_03.Νυχτέρι.mp3

1548_04.Τα μαύρα που φορείς.mp3