Η ασκομαντούρα στη Γέργερη Κρήτης: κατασκευή και ρεπερτόριο.

Παπαδάκη, Φωτεινή (2017-06-22)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1611_01.Γεργιανός πηδηχτός.mp3

Thumbnail1611_02.Κοντυλιές του μπαξέ.mp3

Thumbnail1611_03.Πεντροζάλι.mp3

Thumbnail1611_04.Πυρρίχης.mp3

Thumbnail1611_05.Ανωγειανός πηδηχτός.mp3

Thumbnail1611_06.Κοντυλιές 2.mp3

Thumbnail1611_07.Συρτός.mp3

Thumbnail1611_08.Μαλεβιζιώτης.mp3