Μουσικοποιητικά μοντέλα στις κυπριακές φωνές και στο παιδικό τραγούδι.

Παπακυριακού, Στυλιανή (2017-06-22)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1618_01.Νεροκολοτζιά.mp3

1618_02.Τα ψέματα A'.mp3

1618_03.Τα ψέματα A'.mp3

1618_04.Αφκά αφκά πουλώτα.mp3

1618_05.Άμανα πεινώ.mp3

1618_06.Τούμπουλου - Τούμπουλου.mp3

1618_07.Πίρι πίρι.mp3

1618_08.Τσίμπι Τσίμπι τον ατόν.mp3

1618_09. Ουσhι ουσhι κάμηλε.mp3

1618_10.Πίσκαλα καλά.mp3

1618_11.Η αίγια μου η μήτισα.mp3

1618_12.Παρπάτα γέρο κάμηλε.mp3

1618_13.Σούσα μπέλα.mp3

1618_14.Νανούρισμα.mp3

1618_15.Άγια Μαρίνα A'.mp3

1618_16. Αγιά Μαρίνα B'.mp3

1618_17.Αυκορίτικη φωνή.mp3

1618_18.Νικαλιστή Αυκορίτικη φωνή.mp3

1618_19.Καρπασίτικη φωνή.mp3

1618_20. Παφίτικη φωνή.mp3

1618_21.Παραλιμνίτικη φωνή.mp3

1618_22.Φωνή καταραμένη A'.mp3

1618_23.Φωνή καταραμένη B'.mp3

1618_24. Πεγιώτισσα.mp3

1618_25.Πιτσιλλίσιμη ή Ζωθκιάτισσα.mp3