Ο "καρυοθραύστης" του Π.Ι. Τσαϊκόφσκι: μια αναλυτική προσέγγιση με επίκεντρο τη σχέση μουσικής και σκηνικής δράσης.

Γκιβίσης, Κωνσταντίνος (2017-06-23)

Διπλωματική εργασία