Η μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της μέχρι το 1986.

Μητρουλιά, Ευγενία (2001-04-26)

Διπλωματική εργασία