Η Σεφαραδίτικη μουσική της Θεσσαλονίκης.

Αράπογλου, Ζωή (2017-09-29)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1001_01.Kuando el rei nimrod.mp3

1001_02.Los Bilbilikos.mp3

1001_03.Los bilbilicos - Savina Yannatou.mp3

1001_04.Durme mi andjeliko.mp3

1001_05.Avre este abajour.mp3

1001_06.Tres Ermanikas.mp3

1001_07. Tres Hermanicas - Savina Yannatou.mp3

1001_08.Τα μάτια σου (Κίρκη).mp3

1001_09.Una matika de Ruda.mp3

1001_10. La Serena - David Saltiel.mp3

1001_11.En la mar ay una torre (La Serena).mp3

1001_12.Diziocho anios tengo.mp3

1001_13.Povereta muchachika.mp3

1001_14.Adio Kerida.mp3

1001_15.Θα φύγω (Αρετή Κετιμέ).mp3