Της κούνιας

Θέμελης, Δημήτριος (ηχογράφηση) = Themelis, Dimitrios (recording) ; Στρίκος, Γιάννης (τραγούδι, λύρα) = Strikos, Giannis (singer, lyra) (2017-12-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

Της κούνιας (Στρίκος).mp3