Του Λαζάρου

Θέμελης, Δημήτριος (ηχογράφηση) = Themelis, Dimitrios (recording) ; Στρίκος, Γιάννης (τραγούδι, λύρα) = Strikos, Giannis (singer, lyra) (2017-12-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, acoustical

Files in this item

Του Λαζάρου (Στρίκος)_Κωστί.mp3